อบรมคปอ เริ่มต้น 2000 บาท

เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและที่พบได้จริงในการทำงาน จากวิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ อย่างถูกต้อง

บริการจัดอบรมคปอ
พนักงานเข้าอบรมคปออินเฮ้าส์

อบรมคปอ อินเฮ้าส์ 24,000 บาท

พร้อมเดินทางจัดอบรมคปอ ถึงสถานที่ของคุณ ทั่วประเภทไทย 77 จังหวัด โดยศูนย์อบรม คปอ ที่ได้การรับรอง

เรียนรู้ทักษะการทำงานของ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

จาก กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดคุณสมบัติหลักสูตรคปอ. ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

ทีมวิทยากรของเรามีประสบการสอนกว่า 10 ปี ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ ให้คุณมั่นใจในการเรียน

เนื้อหาหลักสูตรตามกฎหมาย

ตามกฎหมายได้กำหนดหัวข้อ ผู้เข้าอบรมจะต้องเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรครบทั้ง 3 หมวดวิชา

ระยะเวลาอบรม คปอ

อบรม คปอ ตามกำหมายกำหนดให้จัดเป็นระยะเวลาจัด 2 วัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

มอบวุฒิบัตรยืนยัน

เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ จะได้รับวุฒิบัตรยืนยัน สามารถใช้การขึ้นทะเบียน

องค์กรใดบ้างต้องมี คปอ  >>

บริการอบรมของเรา

รวมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครอบคลุมทุกระดับหน้าที่ สามารถเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการได้แล้วที่นี่

อบรมคปอ บุคคลทั่วไป

สำหรับท่านที่มองหาศูนย์อบรมคปอ ที่สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก เรามีให้คุณเลือกจองวันเข้าอบรมทั่ว 8 จังหวัด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมคปอ อินเฮ้าส์

หากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาอบรม หรือต้องการลดค่าใช้จ่ายเดินทาง คอร์สนี้วิทยากรของเราพร้อม เดินทางจัดอบรม คปอ. ถึงสถานที่ของคุณ ทั่วไทย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร จปหัวหน้างาน

อบรมจปหัวหน้างาน จปบริหาร

หากคุณสนใจอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหารสามารถเลือกดูได้ที่นี่

ศูนย์ฝึกอบรม ที่ได้รับอนุญาต

ศูนย์ฝึกอบรมเซฟตี้เมมเบอร์ เราได้รับการอนุญาตเปิดฝึกสอนอบรม คปอ ตามกฎหมาย พร้อมการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ให้ลูกค้าได้มั่นใจในการใช้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คปอ คือใคร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) หรือ OSH Committee คือกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งจากตัวแทนของฝ้ายลูกจ้างและนายจ้าง ตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อให้ร่วมมือกันภายในองค์กรหลายๆฝ่าย สนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ภาพบรรยายกาศอบรม คปอ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท

สาระน่ารู้ด้านความปลอดภัย

รวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงานใหม่ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

บริการใช้ความช่วยเหลือ / สอบถามหลักสูตรอบรม

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรมคปอ.com