หลักสูตร คปอ ตามกฎหมาย 2565

เรียนรู้หลักสูตรการทำงานของตำแหน่ง คณะความปลอดภัยฯในการทำงาน (คปอ) ตามประกาศกฎกระทรวงใหม่ 2565 กำหนด สมัครวันนี้ลดทันที 40% พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

อบรม คณะกรรมการความปลอดภัย

คือ หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญ โดยเน้นไปที่การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ทำที่งานตำแหน่ง คปอ

 

โดยเนื้อหาอบรมของเราจัดครบ 3 หมวดวิชาตามกฎหมายกำหนด เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม (สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียนได้)

หลักสูตรของเรามีอะไรบ้าง

แนะนำ บริการของเราที่จัดให้คุณเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณถึง 2 รูปแบบ

อบรมคปอ
แบบอินเฮ้าส์

จองวันอบรมได้แล้ววันนี้

อบรมคปอ
แบบบุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนได้ด้านล่างนี้

รับโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 40%

อบรมคปอ อินเฮ้าส์

แนะนำ บริการของเราที่จัดให้คุณเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณถึง 2 รูปแบบ

24,000 บาท

อบรม คปอ บุคคลทั่วไป เดือน สิงหาคม 67

พร้อมเปิดอบรม 8 จังหวัดไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพ ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ โคราช นครปฐม ลงทะเบียนจองวันอบรมได้แล้ววันนี้

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
8-9 ส.ค
2,300
9-10 ก.ย
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
6-7 ส.ค
2,300
11-12 ก.ย
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
9-10 ส.ค
2,300
10-11 ก.ย
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
23-24 ส.ค
2,300
25-26 ต.ค
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
21-22 ส.ค
2,000
18-19 ก.ย
2,000
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
16-17 ส.ค
2,300
18-19 ก.ย
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
12-13 ก.ย
2,300
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
30-31 ส.ค
2,300
30-31 ต.ค
2,300

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็น คปอ ขององค์กร
 • ได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กรของตนเอง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สิ่งที่ได้รับในการอบรม

 • อาหาร / เครื่องดื่ม / ของพักเบรก ระหว่างอบรม
 • คู่มือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรเมื่อยืนยันผ่านอบรม

ทำไมถึงต้องใช้บริการกับเรา

ศูนย์ฝึกอบรมเครนมาตรฐานสากล

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

หน่วยฝึกอบรมของเราได้รับอนุญาต บริการอบรม คปอ จป หัวหน้างาน จป บริหาร

ทีมอาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ

ผู้ฝึกสอนมีความชำนาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์การสอนมานานมากกว่า 10 ปี

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หน่วยงานของเราได้สร้างความเชื่อมั่นจากการทำงานของเราทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

คอร์สอบรมคปอ มีเนื้อหาอะไรบ้าง

เราจัดหัวข้ออบรมตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ฯ 2565 โดยมี 3 หมวดวิชาใหญ่ดังนี้

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยฯในการทำงาน
(ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
(ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
(ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
(ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
(ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

เนื้อหาคอร์สเรียน คปอ
บทลงโทษ พรบ. ความปลอดภัย 2554

หากไม่มี คปอ ตามระยะเวลากำหนดมีบทลงโทษอย่างไร

บทลงโทษกำหนดไว้ใน พรบ. ความปลอดภัย พ.ศ 2554 ระบุว่าหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อไหร่องค์กรต้องมี คปอ.

หากองค์กรของคุณจัดอยู่ในองค์กร บัญชี 1, 2 และ 3 ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565  (แจ้งไว้ช่วงท้ายเอกสาร) องค์กรของคุณจำเป็นต้องมี คปอ ซึ่งจะมีจำนวนแตกต่างกันไปตามจำนวนพนักงานในองค์กรทั้งหมด

 • จำนวนพนักงาน 50-99 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 5 คน
 • จำนวนพนักงาน 100-499 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 7 คน
 • จำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 11 คน

*** ซึ่งมีสัดส่วนของผู้มารับตำแหน่งแตกต่างกันไปมีทั้งมาจากนายจ้าง และเลือกจากลูงจ้าง โดยมีตำแหน่งหลัก 4 ตำแหน่งคือ ประธานกรรมการ, กรรมการความปลอดภัย, กรรมการความปลอดภัย, กรรมการและเลขนุการ มีจำนวนดังนี้

— คลิกภาพเพื่อขยาย —

” นอกจาก คปอ แล้วองค์กรเองก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ตามกฎหมายเมื่อมีเงื่อนไขตรงข้อกำหนด “

หลักสูตร จป

หากคุณสนใจคอร์สอบรม จป  ศูนย์ฝึกของเราพร้อมให้บริการอบรมทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไปครบทั้ง 8 จังหวัด มีดังนี้

ภาพบรรยากาศอบรมจริง

รวมภาพการอบรมจริงของปี 2566-2567

คำถามที่พบบ่อย

การที่จะเลือกรูปแบบอบรมคปอ นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ทางบริษัทจะส่งเข้าอบรม เป็นหลัก 

หากต้องการส่งคนจำนวนมากการอบรมคปอ อินเฮ้าส์ อาจตอบโจทย์ของคุณได้มากกว่า แต่หากมีจำนวนคนน้อย อบรมคปอ บุคคลทั่วไปจะคุ้มค่ากว่า 

นอกจากเหตุผลจำนวนคนแล้วยังมีข้อเปรียบเทียบอื่นๆที่คุณต้องพิจารณาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ –> อบรมคปออินเฮ้าส์ VS แบบบุคคลทั่วไป

คณะความปลอดภัยฯในการทำงาน คือ กลุ่มคนที่มาจากหลายส่วนในองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงพนักงานในทุกๆส่วน จึงมีคนเลือกตัวแทนมาดำรงตำแหน่งเพื่อช่วยกันดุแลด้านความปลอดภัย ในการคัดเลือกจะมากจาก 2 รูปแบบ คือ

 • – คัดเลือกมาจากนายจ้าง
 • – คัดเลือกมาจากลูกจ้าง

จากนั้นจึงส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งไปอบรม และจึงทำการขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถอ่านขั้นตอน การขึ้นทะเบียนคปอกับกรมสวัสดิการฯ ได้ที่นี่

เมื่อเข้าอบรม และได้ปฏิบัติงานของ คปอ ตามกฎหมายผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะทำงานอยุ่ได้เพียง 2 ปี ดังนั้นหากเมื่อใกล้หมดเวลาของใบอนุญาต องค์กรต้องเตรียมพร้อมส่ง คปอ รุ่นใหม่เข้าอบรมภายใน 30 วันก่อนรุ่นเก่าจะหมดอายุ

เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างครบตามกำหนด ต้องแต่งตั้ง คปอ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนด และต้องส่งเข้าอบรมภายใน 90 วัน

บริการใช้ความช่วยเหลือ / สอบถามหลักสูตรอบรม

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

หลักสูตรอบรม

Line

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรมคปอ.com